U Splitu 26. srpnja 2016.

Na sjednici U.O. P.I.K. ‘Mornar’ održanoj 26. srpnja donesena je odluka temeljem članka 21. stavka 4. Statuta kluba o sazivanju  redovne  Skupštine kluba. Ista će se održati 4. kolovoza ( četvrtak ) u prostorijama kluba u 20 sati.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED :

 1. Izbor članova radnih tijela Skupštine
  -imenovanje radnog Predsjedništva
  -imenovanje izborne komisije
  -imenovanje zapisničara
  -imenovanje ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvješće o radu 2015.-2016.
  -postignuća kluba
  -materijalno financijsko poslovanje
  -izvješće Predsjednika
  -rasprava-usvajanje izvješća
 3. Prijedlog dopuna Statuta kluba
 4. Izbor članova tijela upravljanja PIK Mornar-a
  -izbor članova Upravnog odbora
  -izbor člana Nadzornog odbora
  -izbor Tajnika kluba
 5. Plan rada za 2016./2017. godinu
 6. Odluke Skupštine-razno

Predsjednik P.I.K. ‘MORNAR’
Ivan Bronzović